Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Om föreningen

Vi strävar efter att vara en förening med ett attraktivt och varierande utbud inom både Gymmix gruppträning samt barn- och ungdomsverksamheten. 

Bodens Gymnastikklubb bildades i oktober 1920, och har idag drygt 700 medlemmar och närmare 40 välutbildade ledare. Vi bedriver träning i alla former för alla åldrar under mottot ”Träning för alla”. 

Gymmix gruppträning, Fysiskt aktivitet på recept (FaR), barngymnastik, artistisk gymnastik och dans är lite av det vi erbjuder våra medlemmar, allt genomsyrat av rörelseglädje!


Föreningens engagemang kring friskvård och hälsa för medborgarna i vår kommun har alltid präglats av högt ställda krav om kvalitet. Detta gäller såväl hur vår verksamhet sköts ekonomiskt och organisatoriskt, som hur vi tänker och agerar kring kunskap och utbildning för våra aktiva. Ledamöter i styrelsen och de som är ansvariga för gymnastikverksamheten, genomgår fortlöpande utbildning för sina respektive uppdrag.


Vi strävar ständigt efter att bedriva en verksamhet som riktar sig till alla, oavsett ålder, kön och härkomst. Våra ambitioner att finnas till för alla intresseriktningar förpliktar, inte minst vad gäller vår prissättning. Våra uttag av avgifter måste vara rimliga, så att alla – oavsett ekonomiska villkor – bereds möjlighet att delta.


E-post: bodensgymnastikklubb@gmail.com

Bankgiro: 235-4256

Organisationsnr: 898500-3089